Polityka Prywatności

 • Przerwy i pomyłki w serwisie

   
  Podczas gdy staramy się zapewnić, że standard Witryny pozostaje wysoki i aby zachować ciągłość, internet nie jest z natury stabilnym medium, a błędy, pominięcia, przerwy w świadczeniu usług i opóźnienia mogą wystąpić w dowolnym momencie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z takich błędów, zaniedbań, przerw lub opóźnień, jak również z jakiegokolwiek stałego obowiązku lub odpowiedzialności za prowadzenie Witryny (lub jakiejkolwiek jej części) lub w celu świadczenia usług oferowanych na Stronie. Od czasu do czasu możemy zmienić specyfikację tej strony bez uprzedzenia.
   
 • Informacje o stronie newpraca.pl

  Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszej Witrynie były dokładne i kompletne, niektóre informacje są dostarczane nam przez osoby trzecie i nie jesteśmy w stanie sprawdzić dokładności ani kompletności tych informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedokładności lub zaniedbania jakiejkolwiek informacji na naszej Witrynie internetowej lub jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu informacji na Witrynie internetowej dostarczonej przez ciebie, jakiegokolwiek innego użytkownika strony internetowej lub jakąkolwiek inną osobę.
   
 • Korzystanie z witryny newpraca.pl

  Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem podczas poszukiwania zatrudnienia lub pomocy w trakcie kariery zawodowej, przy zakupie kursów szkoleniowych lub przy rekrutacji personelu. W żadnych okolicznościach nie można podważać bezpieczeństwa Witryny lub jakichkolwiek informacji przekazywanych do niej lub przez nią udostępnianych. W szczególności, ale bez ograniczeń, nie wolno dążyć do uzyskania dostępu, zmiany lub usunięcia jakichkolwiek informacji, do których nie masz autoryzowanego dostępu, starać się przeciążać system poprzez spamowanie lub zalewanie, podejmować jakiekolwiek działania lub używać dowolnego urządzenia, procedury lub oprogramowania do awarię, opóźnienie, uszkodzenie lub w inny sposób zakłócać działanie Witryny lub próbować odszyfrować, dezasemblować lub zmodyfikować jakiekolwiek oprogramowanie, kodowanie lub informacje zawarte w Witrynie.
  
  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje przesłane przez Ciebie do Witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie dostarczone przez ciebie informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i nie wprowadzają w błąd lub mogą wprowadzać w błąd lub oszukać i nie są dyskryminujące, nieprzyzwoite, obraźliwe, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem, niezgodne z prawem lub łamiące prawo. wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, wytycznych lub kodeksów postępowania lub praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie informacje, dane i pliki są wolne od wirusów lub innych procedur lub silników, które mogą uszkodzić lub zakłócić działanie dowolnego systemu lub danych przed przesłaniem ich do Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji dostarczonych przez użytkownika ze Strony internetowej według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez konieczności podawania jakichkolwiek wyjaśnień.
 • Informacje przesłane przez użytkownika

  newpraca.pl wykorzysta informacje dostarczone przez ciebie (w tym, bez ograniczeń, wrażliwe dane osobowe), aby pomóc w procesie rekrutacji i powiązanych funkcjach administracyjnych, jak również w celu ułatwienia zakupu kursów szkoleniowych za pośrednictwem tej strony internetowej. Obejmuje to nas i newpraca.pl, między innymi, przetwarzanie i przechowywanie informacji (w tym, bez ograniczeń, wrażliwych danych osobowych) oraz przekazywanie lub udostępnianie takich informacji online potencjalnym pracodawcom (lub stronom trzecim pomagającym im w procesie rekrutacji). ), dostawcy kursów i klienci; informacje o kursach, wolnych miejscach pracy i stażach będą przekazywane kandydatom i potencjalnym nabywcom kursów i mogą być zamieszczane bezpośrednio na stronie internetowej. Korzystamy z usług stron trzecich, aby pomóc nam w przetwarzaniu Twoich informacji w ramach procesu rekrutacji i sprzedaży. Możemy zbierać i agregować dane z dostarczonych przez Ciebie informacji, aby pomóc nam zrozumieć naszych użytkowników jako grupę, abyśmy mogli zapewnić Ci lepszą obsługę. Możemy również udostępniać zbiorcze informacje wybranym stronom trzecim, nie ujawniając indywidualnych nazw ani informacji identyfikujących. Użytkownik zgadza się z nami i rodziną korporacyjną newpraca.pl, korzystając z podanych przez niego informacji (w tym, bez ograniczeń, wrażliwych danych osobowych) w każdy z tych sposobów.